Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Dự án chế tạo máy

Dự án kho hàng thông minh Smart WIP

Thông tin dự án Tên dự án: Dự án kho hàng thông minh Smart WIP Nhà máy ứng dụng: Sử dụng trong nhà máy sản xuất lắp ráp Linh kiện điện thoại Mục đích sử dụng vận chuyển thành phẩm ở công đoạn cuối của dây chuyền sản xuất về kho sắp xếp và phân phối cho công đoạn tiếp theo Thông tin kỹ thuật Hệ thống bao gồm: Phần cứng: Hệ thống vận chuyển, xử lý, lưu trữ hàng Phần...

Read more...